Razem z Aniołami

„Razem z Aniołami” to cykl audycji o Aniołach w Radiu Jasna Góra. Usłyszymy w nich głównie treści z zakresu angelologii, czyli nauki o Aniołach. Audycje mają posłużyć zarówno wzbogaceniu wiedzy na temat Aniołów, ale również odnowieniu i pogłębieniu relacji z nimi, tak by jak najpełniej móc korzystać z ich pomocy na drodze zbawienia i we wszystkich sytuacjach naszego codziennego życia. Wśród gości zapraszanych do audycji można usłyszeć Siostry od Aniołów dla których życie duchowością anielską i dzielenie się nią z innymi jest bardzo ważne, różnych teologów, dogmatyków, biblistów, liturgistów. Wielu specjalistów wypowie się na temat Aniołów w swojej dziedzinie. Z audycji dowiemy się: kim są Aniołowie (jaka jest ich natura i funkcja), jakie znamy na ich temat dogmaty i prawdy wiary, usłyszymy o chórach anielskich, o Archaniołach, o Aniołach w Biblii, w liturgii Kościoła, o świętych, którzy mieli relację z Aniołami, o wspólnotach, którym patronują Aniołowie i ubogacimy się wieloma innymi treściami związanymi z Aniołami. Szczególny czas w audycjach poświęcony jest Aniołowi Stróżowi. Zarówno przypominamy o jego nieustannej obecności w naszym życiu, mówimy jak go słuchać, czego od niego się uczyć oraz jak i w czym korzystać z jego pomocy w naszej ziemskiej pielgrzymce. Treści audycji zmierzają do tego, o czym mówi nazwa audycji, by nauczyć się żyć #Razem z Aniołami.

Listen on:

 • Apple Podcasts
 • Google Podcasts
 • Podbean App
 • Spotify
 • Amazon Music
 • TuneIn + Alexa
 • iHeartRadio
 • PlayerFM
 • Listen Notes
 • Samsung
 • Podchaser
 • BoomPlay

Episodes

6 days ago

Karolina Kalinowska, członkini Bractwa Aniołów Stróżów w Krakowie na Skałce, a także kilkuletnia animatorka bractwa. Obecnie pisarka i adiutorka Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w Krakowie.
Dzieli się swoją relacją z Aniołem Stróżem, ale nie tylko.
Zapraszam!
s. Kamila od Aniołów

Tuesday Nov 14, 2023

Opus Sanctorum Angelorum - Dzieło Świętych Aniołów to międzynarodowy ruch w Kościele Katolickim, pozostający w zgodzie z Magisterium Kościoła. Jego celem jest rozpowszechnianie nabożeństwa do świętych aniołów oraz zachęcanie wiernych do zawarcia przymierza z nimi poprzez akt ofiarowania, zatwierdzony przez Kościół po to, aby święci aniołowie mogli nas bardziej skutecznie prowadzić do Boga. Dzieło pozostaje pod duchową opieką zakonu Kanoników Regularnych od  Świętego Krzyża.
W audycji rozmawiam z przedstawicielem tego Zakonu i rekolekcjonistą - o. Korbinianem Brandmaierem, który przyjechał z Austrii.
ZAPRASZAM SERDECZNIE!
s. Kamila od Aniołów

Monday Oct 23, 2023

Rozmawiam z Lidią Jazgar - wokalistką zespołu Galicja, dziennikarką Radia Kraków i członkinią Bractwa Aniołów Stróżów w Krakowie na Skałce.
Daje ona świadectwo działania Anioła Stróża w jej życiu i przynależności do Bractwa.
 
Zapraszam!
s. Kamila od Aniołów

Tuesday Oct 17, 2023

Rozmawiam z Gabrielą Kobus - animatorką Bractwa Aniołów Stróżów w Krakowie na Skałce. Daje ona świadectwo działania Anioła Stróża w jej życiu.
Zapraszam!
 
s. Kamila od Aniołów

Friday Oct 13, 2023

Rozmowa z o. Tomaszem Góralczykiem, opiekunem Bractwa Aniołów Stróżów w Krakowie na Skałce.

Friday Oct 13, 2023

Rozmowa z o. Grzegorzem Prusem, paulinem, historykiem.

Saturday Oct 07, 2023

To trzecia cześć rozmowy o służebnicy Bożej- s. Robercie Babiak –  siostrze ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Bóg obdarzył ją łaską licznych mistycznych wizji wewnętrznych. Pozostawiła po sobie dziennik, w którym znajdziemy  wiele opisów mistycznych wizji aniołów. W tej audycji usłyszycie jak aniołowie uczyli siostrę Robertę miłości Boga i bliźniego.
Po raz trzeci o aniołach w życiu tej siostry rozmawiam z s. Alicją Zygmunt, służebniczką starowiejską.
 
s. Kamila od Aniołów, zapraszam!

Friday Sep 15, 2023

To druga cześć rozmowy o służebnicy Bożej- s. Robercie Babiak –  siostrze ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Bóg obdarzył ją łaską licznych mistycznych wizji wewnętrznych. s. Roberta pozostawiła po sobie dziennik duchowy. Głównym przesłaniem zawartym w dzienniku jest miłość Boga i bliźniego, której s. Roberta uczy się na podstawie objawionego jej wewnętrznego życia Trójcy Świętej, a także patrząc oczyma duszy na relacje i wzajemną miłość Aniołów z dwóch różnych chórów, którzy jej pilnują: Anioła Stróża i dodatkowego Anioła z chóru Archaniołów.
W dzienniku s. Roberty jest bardzo wiele opisów mistycznych wizji Aniołów. W tej audycji usłyszycie o tych anielskich wizjach związanych z Kościołem.
s. Kamila od Aniołów, zapraszam!

Monday Jun 26, 2023

Sługa Boża s. Roberta Babiak, to siostra ze Zgromadzenia sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (służebniczka starowiejska).
W ciągu swojego życia zakonnego miała wiele mistycznych wizji Aniołów, słyszała ich i widziała oczyma duszy. Doświadczała ich obecności w życiu codziennym, na Eucharystii, przychodzili i przynosili jej zrozumienie wielu duchowych spraw (np. tajemnicę Trójcy Świętej)Czuwali przy niej zarówno Anioł Stróż, jak i... Archanioł. Uczyli s. Robertę, jak wprowadzać w życie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Strofowali ją, gdy robiła coś, co Bogu się nie podobało.Zapraszam do wysłuchania audycji o bardzo bogatym i anielskim życiu mistycznym tej siostry.
Rozmawiam z s. Alicją Zygmunt, pochodzącą z tego samego zgromadzenia, co Sługa Boża s. Roberta Babiak.
s. Kamila od Aniołów

Monday Jun 19, 2023

Bł. ks. Bronisław Markiewicz - założyciel michalitów i michalitek - Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.Z audycji dowiecie się m.in. dlaczego wybrał św. Michała Archanioła na patrona Zgromadzenia i jak ważne w jego życiu było rozeznawanie głosów  dobrych i złych Aniołów, za przykładem św. Ignacego z Loyoli.
Rozmawiam z ks. Mateuszem Szerszeniem, michalitą.
 
Zapraszam! s. Kamila od Aniołów

Image

Siostry od Aniołów

Bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zostało założone w Wilnie przez ks. Wincentego Kluczyńskiego, przy współudziale M. Bronisławy Stankowicz w 1889 r. Zgromadzenie należy do wachlarza niehabitowych zgromadzeń, zakładanych w warunkach prześladowania Kościoła, których członkowie stanowili armię, której ponoć car rosyjski miał się więcej przestraszyć niż przegranej wojny z Japonią.

Główną ideą towarzyszącą zakładaniu zgromadzenia było werbowanie i formowanie światłych niewiast, które bez zwracania na siebie uwagi, będą pomagać kapłanom w ewangelizacji. „Idźcie, torujcie światu drogę do zbawienia. Idźcie…!” Ich praca miała polegać na aktywizowaniu świeckich do apostolstwa, działających w społeczeństwie na wzór sieci pajęczej. Idea apostolstwa we współpracy ze świeckimi okazała się prekursorska dla współczesnego charakteru pracy Kościoła.

Obecnie jesteśmy w Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach, a także w 3 krajach afrykańskich: Rwandzie, Kongo i  Kamerunie. Jesteśmy zaangażowane w różnych profesjach, często na etatach państwowych, jako pielęgniarki, lekarze, psychologowie, wychowawczynie, nauczycielki itp.

Pracę z młodymi ludźmi, na rzecz przyszłości społeczeństwa i Kościoła, traktujemy priorytetowo. Nieposiadanie habitu ułatwia nam kontakt ze świeckimi, toteż nierzadko odgrywamy rolę "łącznika" między zsekularyzowanym światem a Kościołem, wspierając Go z pozycji świeckich. Wzorem dla nas jest Jezus świadczący wszystkim dobro. Aniołowie są naszymi nauczycielami w służeniu Bogu i człowiekowi. Nazaret - szkołą życia ukrytego.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20230822