Razem z Aniołami

„Razem z Aniołami” to cykl audycji o Aniołach w Radiu Jasna Góra. Usłyszymy w nich głównie treści z zakresu angelologii, czyli nauki o Aniołach. Audycje mają posłużyć zarówno wzbogaceniu wiedzy na temat Aniołów, ale również odnowieniu i pogłębieniu relacji z nimi, tak by jak najpełniej móc korzystać z ich pomocy na drodze zbawienia i we wszystkich sytuacjach naszego codziennego życia. Wśród gości zapraszanych do audycji można usłyszeć Siostry od Aniołów dla których życie duchowością anielską i dzielenie się nią z innymi jest bardzo ważne, różnych teologów, dogmatyków, biblistów, liturgistów. Wielu specjalistów wypowie się na temat Aniołów w swojej dziedzinie. Z audycji dowiemy się: kim są Aniołowie (jaka jest ich natura i funkcja), jakie znamy na ich temat dogmaty i prawdy wiary, usłyszymy o chórach anielskich, o Archaniołach, o Aniołach w Biblii, w liturgii Kościoła, o świętych, którzy mieli relację z Aniołami, o wspólnotach, którym patronują Aniołowie i ubogacimy się wieloma innymi treściami związanymi z Aniołami. Szczególny czas w audycjach poświęcony jest Aniołowi Stróżowi. Zarówno przypominamy o jego nieustannej obecności w naszym życiu, mówimy jak go słuchać, czego od niego się uczyć oraz jak i w czym korzystać z jego pomocy w naszej ziemskiej pielgrzymce. Treści audycji zmierzają do tego, o czym mówi nazwa audycji, by nauczyć się żyć #Razem z Aniołami.

Listen on:

 • Apple Podcasts
 • Podbean App
 • Spotify
 • Amazon Music
 • TuneIn + Alexa
 • iHeartRadio
 • PlayerFM
 • Listen Notes
 • Samsung
 • Podchaser
 • BoomPlay

Episodes

Friday Nov 25, 2022

Treść tej audycji wprowadza w temat całego anielskiego cyklu, mówi o tym, jakie anielskie tematy i treści będą poruszane  w ramach coniedzielnych audycji na antenie Radia Jasna Góra.
 

Friday Nov 25, 2022

Z audycji dowiecie się m.in.:
- Jakie dogmaty określają Kościół na temat Aniołów?
- Gdzie znaleźć źródło wiedzy o o istnieniu i działaniu Aniołów?
- Kto i jak w Kościele wypowiadał się na temat Aniołów?
Gościem audycji jest s. Lucyna Tomaszewicz, Siostra od Aniołów, która jest magistrem teologii dogmatycznej i posiada licencjat z teologii duchowości.

Friday Nov 25, 2022

Dowiecie się z niej m.in.:
- Jakie dogmaty określił Kościół na temat Aniołów?
- Gdzie szukać źródła wiedzy o istnieniu i działaniu Aniołów?
- Kto i jak w Kościele wypowiadał się na temat Aniołów?

#04 Anioł Stróż, cz. I.

Friday Nov 25, 2022

Friday Nov 25, 2022

 
Rozmowa z s. Marią Druch o Aniele Stróżu. Co o nim wiemy? Jakie źródła nam o tym mówią? W jaki sposób on z nami, a my z nim możemy się komunikować?
Siostra Maria Druch należy do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Jest teologiem, pedagogiem, autorką dwóch płyt o Aniołach: „Posyłam Anioła” i „Życie z Aniołami”.

#05 Anioł Stróż, cz. II.

Friday Nov 25, 2022

Friday Nov 25, 2022

W tej audycji usłyszycie dalszy ciąg rozmowy z s. Marią Druch o Aniele Stróżu, jest to jej osobiste świadectwo przyjaźni z jej Aniołem Stróżem. Mówi m.in. o tym,  jak go słucha i  o co go prosi.

Friday Nov 25, 2022

Audycja ta to rozmowa z przedszkolakami. Są pytani o to: Gdzie mieszkają Anioły? Czym się zajmują i dlaczego nam pomagają?

Friday Nov 25, 2022

W audycji usłyszycie o chórach anielskich, czyli ile jest chórów liczy anielska hierarchia? Jak nazywają się poszczególne chóry? Kogo uważamy za twórcę anielskiej hierarchii? Co oznaczają ich nazwy? Które chóry i w jakich potrzebach warto wzywać na pomoc?
Gościem audycji jest s. Lucyna Tomaszewicz, Siostra od Aniołów,  magister teologii dogmatycznej , która posiada także licencjat z teologii duchowości.

Friday Nov 25, 2022

W audycji poruszamy tematy:
- Kiedy zostały stworzone Anioły?
- Ile jest Aniołów?
- Kim są Aniołowie? Jaka jest ich natura? Czyli jakie mają charakterystyczne anielskie cechy? 
- Jakie jest ich posłannictwo?
- Co to jest angelofania?
Gościem audycji jest s. Lucyna Tomaszewicz, Siostra od Aniołów, która jest magistrem teologii dogmatyczneji posiada licencjat z teologii duchowości.

Friday Nov 25, 2022

W audycji siostra Kamila mówi w jakich sferach naszego życia możemy liczyć na pomoc Anioła Stróża i o co konkretnie go prosić.
 

Friday Nov 25, 2022

 
W audycji usłyszymy w czym warto naśladować, czego uczyć się od Aniołów i Archaniołów, jakie postawy w sobie kształtować, inspirując się ich cechami, które jawią nam się z ich natury czy posłannictwa.
Gościem audycji jest s. Agnieszka Mazur, teolog, familiolog, mediator rodzinny.
 

Image

Siostry od Aniołów

Bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zostało założone w Wilnie przez ks. Wincentego Kluczyńskiego, przy współudziale M. Bronisławy Stankowicz w 1889 r. Zgromadzenie należy do wachlarza niehabitowych zgromadzeń, zakładanych w warunkach prześladowania Kościoła, których członkowie stanowili armię, której ponoć car rosyjski miał się więcej przestraszyć niż przegranej wojny z Japonią.

Główną ideą towarzyszącą zakładaniu zgromadzenia było werbowanie i formowanie światłych niewiast, które bez zwracania na siebie uwagi, będą pomagać kapłanom w ewangelizacji. „Idźcie, torujcie światu drogę do zbawienia. Idźcie…!” Ich praca miała polegać na aktywizowaniu świeckich do apostolstwa, działających w społeczeństwie na wzór sieci pajęczej. Idea apostolstwa we współpracy ze świeckimi okazała się prekursorska dla współczesnego charakteru pracy Kościoła.

Obecnie jesteśmy w Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach, a także w 3 krajach afrykańskich: Rwandzie, Kongo i  Kamerunie. Jesteśmy zaangażowane w różnych profesjach, często na etatach państwowych, jako pielęgniarki, lekarze, psychologowie, wychowawczynie, nauczycielki itp.

Pracę z młodymi ludźmi, na rzecz przyszłości społeczeństwa i Kościoła, traktujemy priorytetowo. Nieposiadanie habitu ułatwia nam kontakt ze świeckimi, toteż nierzadko odgrywamy rolę "łącznika" między zsekularyzowanym światem a Kościołem, wspierając Go z pozycji świeckich. Wzorem dla nas jest Jezus świadczący wszystkim dobro. Aniołowie są naszymi nauczycielami w służeniu Bogu i człowiekowi. Nazaret - szkołą życia ukrytego.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320