Friday Nov 25, 2022

#05 Anioł Stróż, cz. II.

W tej audycji usłyszycie dalszy ciąg rozmowy z s. Marią Druch o Aniele Stróżu, jest to jej osobiste świadectwo przyjaźni z jej Aniołem Stróżem. Mówi m.in. o tym,  jak go słucha i  o co go prosi.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320