Thursday Nov 30, 2023

Aniołowie w liturgii eucharystycznej

Rozmowa z s. Iwoną Kopacz - Uczennicą Boskiego Mistrza i liturgistką.
Siostra Iwona, na podstawie Mszału Rzymskiego opowiada o tych miejscach w liturgii eucharystycznej, gdzie mowa jest o Aniołach.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320